چه عواملی باعث احساس پشیمانی بعد از عمل اسلیو می شوند؟