آمبولی بعد از عمل اسلیو چیست؟ علت و راه های پیشگیری از بروز آمبولی کدامند؟