سن مناسب عمل لاغری و شرایط انجام عمل لاغری برای سنین مختلف کدامند؟